Adhérents
devenez adhérent
Recherche

17 oktòb 2012!

19/10/2012

BATAY OUVRIYE

17 oktòb 2012!

Nan fen lane 1984 la, se chen nou te sètoblje manje nan Gonayiv, sitèlman rejim sanginè, vòlè, avi divalyeris yo te kraze nou. Sa te pèmèt nou LEVE KANPE AN MAS pou mete l atè. Vreman vre, 7 fevriye 1986, apre piplis pase yon lane mobilizasyon, yon lane BATAY, nou rive jwenn bout li: Janklod Divalye vole kite peyi a.
Men vwala, touswit apre kokennchenn mobilizasyon sa a nou menm pèp la nou te reyalize a, yon kolonn entelektyèl, yon kolonn politisyen tout plim tout plimay, yon kolonn teknokrat, pitit makout degize, vin rekipere batay nou, viktwa nou, pou transfòme l nan sans pa yo pou monte sou pouvwa tèt Leta a. Lè a, n ap swiv..., e nou vin wè se menm sosyete peze souse a yo t ap defann, menm vòlè yo te vin vòlè nan Leta a, menm koripsyon an yo t ap tabli. Touswit nou wè manèv yo, nan gwo palto yo te deja ap mete yo, nan menm gwo machin yo te tanmen ap agase pèp ak yo, kidonk nou vin konprann jwèt yo, nou vin wè klè nan objektif yo: nou vin bay yo non GRANMANJÈ!

Jounen jodi a, grangou ap makonnen trip nou pi rèd, lavi nou toujou rete yon kochma, lavni pitit nou sanzavni. Anba kouvèti “demokrasi-diktati” gouyad yo a, yo youn pa soti pou mete an kesyon lespwatasyon k ap depafini ak ouvriye yo, ti peyizan yo, travayè yo an jeneral: yo youn pa soti pou mete an kesyon RAPÒ SOSYAL k ap dominen nou yo e k ap bloke peyi a. Se ak menm rapò akayik yo sanwont sa yo soti pou fè “devlopman” y ap klewonnen an. Okenn nan yo pa poze transfòmasyon an pwofondè sosyete a egzije pou kapab fonksyone.
Laprès la, an gwo, layite kò l nan menm java sa a k ap wonje nou, menm si sèten nan yo vle konprann pwoblèm nou. Vreman vre, nan entèvyou yo te konn ap reyalize ak dènye “kandida” nou t ap swiv yo, youn nan jounalis yo pa t oze poze kesyon fondamantal. Pa egzanp, youn pa oze mande kesyon sou zafè fanmi kandida ki te konn vann san ak kadav malere pou fè fotin yo, youn pa oze mande ki sa y ap fè devan okipasyon peyi a ap travèse sou tè Desalin lan, youn pa oze mande kouman yo wè pou RAPÒ SOSYAL yo ta chanje, evolye... dekwa pou yon JISTIS reyèl ta tabli vre, pou nou menm nan mas pèp la ta jwenn rezon nou, dekwa pou solèy la ta finalman klere pou nou.
Tou sa demontre nou FAYIT tout politisyen sa yo, fayit tiboujwazi sa a, pandan nou menm se grangou ak fè nwa ki pou nou. Tout sa ki vin palmantè, majistra, kazèk, asèk... yo tout vag nou. Lè yo te jenn, yo te konn ap pale kesyon “pèp”, men lè yo rive sou pouvwa yo, se ak gran nèg sèlman yo chita, tankou lè palmantè san kolonn vètebral nou konnen yo te derefize bay ouvriye yo yon vye 200 goud an 2009. Kit nan ekzekitif, kit nan lajistis, kit nan palman, “demokrasi” a bon pou yo, nan fè magouy tout kalite, nan kouri gwo oto, nan touche gwo chèk san yo pa janm travay vre, nan pèdiyèm pasipala, nan konstyi gwo kay, NAN VANN PEYI A...!

“ KI SA N AP KITE POU TI NÈG KI FÈK SOT AN AFRIK YO ? ” Se lè a yo touye l! “Ki sa n ap kite pou ansyen esklav yo, travayè yo, mas pèp la?” Se lè a yo touye lanperè!
Yo touye l! Poutèt li te oze mete an kesyon kokenchenn INEGALITE ki te deja ap kòmanse layite kò l nan sosyete apre 1804 la, kote gwo te deja ap vale piti, bourik te deja ap travay pou chwal galonnen. Yon 17 oktòb, menm jan ak jounen jodi a. Menm jan an, menm jan an, apre 1986, lè nou te dechouke rejim sanginè a pou chache bay nou lalibète, menm si nou pa t rive poze yo ak presizyon, men revandikasyon nou yo te KLÈ: NOU VLE YON NOUVO JISTIS SOSYAL! Se sa k fè, menm jan an, jounen jodi a, n ap di, ak tout fòs nou, ak tout fòs MOBILIZASYON NOU: NOU VLE YON JISTIS SOSYAL!
• Nou pa vle, nou pa vle, nou pa vle LAVICHÈ gran nèg tout kalite ap fè nou sibi, pandan yo menm y ap toujou byen mennen anwo mizè nou! Nou pa vle pou gwo komèsan toujou ap vale ti machann!
• Nou pa vle pou gwo boujwa ap kontinye toupizi, espwate ouvriye!
• Nou pa vle pou grandon toujou kontinye ap vòlè tè ti peyizan, dominen nou, espwate nou nan yon sistèm dimwatye akayik, oswa ap kraze vann jounen anba yon salè mizè!
• Nou pa vle pou lekòl ak inivèsite toujou rete yon bòlèt sanzavni!
• Nou pa vle granmanjè k ap fè koripsyon, k apvòlè nan Leta, sou do nou!
• Nou pa vle yon demokrasi pèpè nan enterè gran nèg! Nou vle yon demokrasi ki gen enterè pa nou kòm bousòl!
• Nou pa vle politisyen k ap rekipere mobilizasyon nou nan enterè pouvwa patripòch yo!
• Nou pa vle yon Leta k ap degèpi nou sou tè n ap travay oswa kote n ap viv depi digdantan! Nou pa vle yon Leta ki toujou ap reprimen nou, fè nou pè, touye nou...!
• NOU VLE YON LÒT LETA! NOU VLE YON LETA KI OSÈVIS NOU TOUT BON, YON LETA K AP DEFANN ENTERÈ NOU, NOU MENM MAS PÈP LA, TRAVAYÈ YO! NOU VLE YON LÒT SOSYETE!
• NOU PA VLE, NOU PA VLE, NOU PA VLE SE ETRANJE K AP VIN OKIPE PEYI NOU, DIKTE NOU SA

POU NOU FÈ, VÒLÈ NOU, IMILYE NOU, SAL TÈ DEALIN NOU AN!
ABA LAVICHÈ GRANBOUJWA, GRANMANJÈ AK GRANDON AP FÈ NOU SIBI! ABA DEGÈPISMAN! ABA LESPWATASYON BOUJWA RAPAS YO AP BLAYI ANWO NOU! ABA SISTÈM DIMWATYE AKAYIK GRANDON YO BLAYI ANWO NOU! ABA KORIPSYON NAN LETA RESTAVÈK SA A! ABA DOMINASYON ENPEYALIS YO VLE FOURE NAN GAGANN NOU! ABA TOUT SOUSOU KI APIYE DOMINASYON SA A!
 

VIV LIT PÈP AYISYEN!
VIV DESALIN TOUT BON VRE!


Okap Ayisyen, 17 oktòb 2012
 Partager